Sunday, March 27, 2011

Bhagwan Nityanand Aarti

जय जय आरती नित्यानंदा |
सगुणा रूपी गोविंदा |
जय जय आरती नित्यानंदा |

प्रथम दत्ता रूपा घेशी
द्वितीय श्रीपदा  होशी |
तृतीया  नरहरी  होशी |
गणगापुरी लीला  दाविशी  |

मानिक प्रभु तू होशी  |
अक्कलकोट  स्वामी  होशी |
शिरडी  साईं  नाथ  होशी |
शिरडी साईं नाथ होशी |
कलि युगी नित्यानंदा बनाशी |

आईसी अनेक रुपे तू घेशी |
गणेशपुरी तू वसाशी |
भक्तन  ह्या  इच्या पुरविशी |
बलान्ना बहु आवदाशी |

सद्गुरुनाथ महाराज की जय |

No comments:

Post a Comment